20.9.09

klambu

njupuki pepengetan sing nglari lempitan lawang. karonsih marang merang
lan trembesi. jamuran ing cedhak wit mlinjo sing ra ana tilase maneh

4.9.09

jebul, ndonya iki tansah beda didelok seka sawetara wektu sing wis lumaku.